Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildning i Uppdok, utdata och rapportering, grund och avancerad nivå

Uppdokenheten erbjuder utbildning i Uppdok flera gånger per termin.
För att delta i utbildningen måste du först ansöka om behörighet i Uppdok.

Uppdokenheten erbjuder utbildning i Uppdok flera gånger per termin. 
För att delta i utbildningen måste du först ansöka om behörighet i Uppdok.

Nya användare får inbjudan till kurserna ett par veckor före utsatt datum. Kurserna riktar sig främst till nya användare, men både nya och gamla användare är välkomna att anmäla sig.

Datum: Tisdagen den 5 december 
Tid: 9.00-16.00
Plats: Universitetsförvaltningens datorsal, i källaren på Ekonomikum. 

Anmälan
Vill du anmäla dig eller har frågor om kurserna i Uppdok kan du vända dig till Carina Lindqvist