Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bioseminar series

  • Datum: –09.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:2 Seminar room
  • Föreläsare: Michael Williams
  • Arrangör: FarmBio Bioseminar series
  • Kontaktperson: Sonchita Bagchi
  • Seminarium

Even middle-aged flies struggle with fragmented sleep