Matematikseminariet: En full människa hittar alltid hem, men en full fågel gör det inte

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 6K1113
  • Föreläsare: Tony Johansson
  • Kontaktperson: Jakob Zimmermann
  • Seminarium

Seminariet riktar sig till matematikstudenter på grundnivå men alla intresserade är välkomna.

En mycket full person stapplar runt i Uppsala i hopp om att hitta hem. Vid varje korsning väljer hen en riktning helt slumpmässigt. Vad är sannolikheten att personen hittar hem, och hur lång tid tar det?

Detta är den grundläggande frågan inom studiet av slumpvandringar, ett forskningsområde där sannolikhetsteori, kombinatorik och algoritmanalys möts. I detta seminarium kommer vi definiera de grundläggande koncepten, för att kunna diskutera några intressanta problem inom området.

Bland annat kommer det visa sig att den fulla personen alltid hittar hem förr eller senare, även i en oändlig stad, men att det inte nödvändigtvis är sant för en berusad varelse som rör sig i tre dimensioner. Vi kommer även se en överraskande koppling mellan slumpvandringar och elektriska nätverk.