Samhällsvetenskapliga fakulteten

Mötesplats U-CARE: Öppen vetenskap

 • Datum: 2017-12-11 kl 09:15 2018-12-11 kl 16:30
 • Plats: Navet, SciLifeLab (entré C11), BMC, Uppsala
 • Föreläsare: Erik Olsson, docent och leg. Pyskolog, Uppsala universitet
  Susanna Bylin, forskningssekreterare, Vetenskapsrådet
  Gustav Nilsonne, forskare, leg. läkare, Stockholms universitet/KI
  Christopher Kullenberg, forskare, Göteborgs universitet
  Johan Fihn, teamledare IT systemutvecklare, Svensk Nationell Datatjänst
 • Webbsida
 • Arrangör: U-CARE, Uppsala universitet
 • Kontaktperson: Kata Bordas
 • Temadag

U-CARE inbjuder till Temadag: Öppen vetenskap. Fri entré, varmt välkommen till Navet, BMC.

Anmälan senast 1 december på https://doodle.com/poll/h9mi5d7xty2upznd

Informationsmängden i samhället ökar i samband med den ökande digitaliseringen. Bra information har blivit allt mer värdefull. Vi är beroende av information för att fatta bra beslut samtidigt kan vi vilja skydda viss information. Akademin har till sin uppgift att skapa och sprida kunskap. Fri tillgång till forskningsdata och forskningsresultat är en stor fördel både för spridning av resultat och för att möjliggöra granskning. Samtidigt behöver forskare följa och värna  etik, lagar och deltagares integritet innan forskningsmaterial tillgängliggörs.

Öppen vetenskap, eller Open science, är ett aktuellt ämne som innehåller många utmaningar och aspekter. U-CARE har därför nöjet att bjuda in till en temadag om Öppen vetenskap med presentatörer som belyser ämnet från olika utgångspunkter. Ni kommer att få höra både myndigheter och forskare ge sin syn på saken. Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse av att veta mer.

Anmälan senast 1 december: https://doodle.com/poll/h9mi5d7xty2upznd
Läs mer på www.u-care.uu.se