Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskarna på slottet

  • Datum:
  • Plats: Uppsala slott, Representationsvåningen, ingång A
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Uppsala i samarbete med Uppsala universitet m.fl.
  • Kontaktperson: Elin Helgsten
  • Föreläsning

Välkommen till Uppsala slott för att under en eftermiddag ta del av tre föreläsningar på temat besöksnäring.
Vänligen anmäl deltagande senast den 5 december 2017 (via länk nedan).

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet. Träffen den 12 december blir den tredje i ordningen och förhoppning är att detta forum ska fortsätta att bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i vårt län.

Program:

Inledning - landshövding Göran Enander

I besökarens fotspår - Sabine Gebert Persson och Karin Ågren
Sabine Gebert Persson är forskare i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.
Karin Ågren är forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Sabine Gebert Persson och Karin Ågren kommer att tala om vad besökare som kommer till Uppsala vill se, vad de faktiskt gör och försöka förklara varför besökarna inte alltid gör som de säger. Kopplat till det kommer också organisering av besöksnäringen, som räknas som en ekonomiskt viktigt näring i Sverige, att beröras.

Utmaningar för jakt- och fisketurismen. Exempel från fjällbyar och småländska skogar - Yvonne Gunnarsdotter.
Yvonne Gunnarsdotter är universitetslektor i landsbygdsutveckling vid Institution för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet. Yvonne Gunnarsdotter kommer att berätta om de olika förutsättningarna för jakt- och fisketurismen i norra respektive södra Sverige och hur det påverkar både vardagsliv och möjligheter till försörjning. Regelverk och lokala traditioner är något som alla med intresse för turism behöver förhålla sig till, särskilt i renskötselområdet.

Fika

Digital arkeologi och Augmented History - Daniel Löwenborg.
Daniel Löwenborg är forskare i arkeologi med inriktning på landskapsarkeologi och GIS vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.
Daniel Löwenborg kommer att tala om hur användningen av digital teknik inom arkeologi, för dokumentation, analys och förmedling har tagits vidare från akademin till kommersiell verksamhet genom företaget Disir Productions, där Daniel är en av grundarna. Disir har publicerat appen Visir Uplandia, som är del av en Region Uppsalas satsning på att stärka besöksnäringen i regionen. Genom projektet har det blivit tydligt hur arbete med förmedling ger fördelar även för de arkeologiska forskningsfrågorna.

Kommentarer och diskussion - Karin Modéen kommenterar dagen och leder sedan diskussionen som samtliga åhörare välkomnas att delta i.
Karin Modéen är ekonomichef vid Uppsala Innovation Center (UIC). Karin har tidigare arbetat vid Destination Uppsala och bland annat ansvarat för projektet Världsklass Uppsala, ett samverkansprojekt mellan kommun, universitet och näringsliv.

18.00 Avslut. Därefter serveras en mingelbuffé.

Vänligen anmäl deltagande senast den 5 december 2017.

Varmt välkommen!

 

Forskarna på slottet