Religion as Support or Burden: Psychology of Religion’s Research among Iraqi and Syrian Refugees

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Hus 22-0031
  • Föreläsare: Docent förläsning av Önver Cetrez, universitetslektor i religionspsykologi
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof. Valerie DeMarinis
  • Docentföreläsning