Disputation

Den 20 december 2017 försvarar Mia Kuritzén Löwengart sin avhandling En samhällelig angelägenhet. Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890-1926.