Samhällsvetenskapliga fakulteten

Uppsala Public Management Seminar

  • Datum: 2018-03-14 kl 09:00 15:30
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Gabriel Gardell
  • Telefon: 018-471 18 51
  • Seminarium

I likhet med tidigare år kommer dagen att ta sin utgångspunkt i de dagsaktuella utmaningar som finns inom offentlig sektor och samtidigt ge möjlighet till möten mellan forskare och praktiker.
Boka redan nu in nästa års seminarium den 14 mars 2018

Mer information och program kommer ut i början av 2018 och då öppnar även anmälan.