Disputation Ruth Lochan

Den 22 januari försvarar Ruth Lochan, U-CARE medarbetare och doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Institutionen för informatik och media, sin avhandling ”Talk through IT – Using Common Ground, Bridges and Weak Ties in the Design of Online Psychosocial Support”.

Opponent är professor Margunn Aanestad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Betygsnämnd: Professor Sabine Koch, Centrum för Hälsoinformatik, Karolinska Institutet; professor Anders Jansson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet; professor Christina Keller, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.