Introduktionsdagar för yrkesverksamma

  • Datum:
  • Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
  • Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
  • Kontaktperson: Marie-Louise Holmström
  • Utbildning

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Arrangemanget gick tidigare under namnet Tredagarskurs. 

Mer information om arrangemanget