Råd för framtiden 2018

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras denna gång i samarbete med Örebro kommun och äger rum på Conventum i Örebro den 19–20 april 2018.