Daniel Lövgren disputerar

  • Datum:
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10 A
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Disputation

Daniel Lövgren lägger fram sin doktorsavhandling “Dancing Together Alone - Inconsistencies and Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities” http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-332138 .

Opponent: Docent Magnus Fredriksson, JMG, Göteborgs universitet.
Ordförande: Professor Josef Pallas, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Ledamöter i betygsnämnden:
Professor Mats Heide, Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet
Docent Anna-Karin Stockenstrand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Professor Pär Ågerfalk, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Disputationen kommer att hållas på svenska.