FREDA – standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer

  • Datum: –15.30
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne, Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
  • Kontaktperson: Hanna Hansson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Skåne, i samarbete med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, bjuder in till en utbildning i FREDA, Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Under utbildningen, som omfattar två dagar, kommer vi att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA: FREDA-kortfrågor, FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. Framförallt fokuserar vi på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter våldsutsatta, till exempel utredare inom socialtjänsten som inte har arbetat med FREDA tidigare. Det är viktigt att du har grundläggande förkunskaper om våld i nära relationer för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen sträcker sig över 3 dagar: 

26 januari 2018 
9 mars 2018 
Det tredje datumet meddelas senare. 

Mer information och anmälan