Disputation Daniel Lövgren, Informatics and Media, Uppsala University, 2017-12-21

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A, Uppsala
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Informatik och media, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Disputation