Victor Moberger – Slutseminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Folke Tersman
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Slutseminarium för Victor Moberger, Uppsala universitet, och avhandlingen The Queerness of Objective Values. Opponent är Jonas Olson, Stockholms universitet.