Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium

  • Datum: 2018-05-22 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0047
  • Föreläsare: Lars Berglund, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Ester Lebedinski
  • Seminarium

Titel meddelas senare