Alexander Stöpfgeshoff – Slutseminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Slutseminarium för Alexander Stöpfgeshoff och avhandlingen The Structure of the Virtues – A Study of Thomas Aquinas's and Godfrey of Fontaine's Accounts of Moral Goodness

Skenopponent: Juhana Toivanen (Jyväskylä)
Institutionslektörer: Jens Johansson och Andrew Reisner