TUK 2018

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen och angränsande lokaler
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Malin Östman
  • Konferens

TUK 2018 – Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska konferens.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK 2018, ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor.

I år välkomnar vi Kevin Anderson som konferensenshuvudtalare. Kevin kommer prata utifrån sina erfarenheter som pedagog och klimatforskare. Keynote hålls på engelska.

Mer information finns på TUK:s hemsida.