Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.30
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Föreläsare: Johanna Ringarp
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Johanna Ringarp inleder om epileptikers möjlighet att arbeta inom undervisningsväsendet.

Johanna är filosofie doktor i historia och universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universi