Diskurskollokvium: CA och diskursanalys - förenliga eller inte?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Vi diskuterar Conversation Analysis i relation till diskursanalys, med utgångspunkt i Robin Wooffitts bok Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction. Simon Magnusson inleder.

Finns det spänningar mellan forskningsfälten (i Sverige)? Och handlar det i så fall om oförenligheter mellan etnometodologi och socialkonstruktivism? Eller om motsättningar mellan intertextuella och sekventiella tolkningsprinciper?

Woolfitts bok finns tillgänglig på nätet:

https://www.researchgate.net/profile/Robin_Wooffitt/publication/245793808_Conversation_Analysis_and_Discourse_Analysis_A_Comparative_and_Critical_Introduction/links/5559e0dd08ae6fd2d827fb8c/Conversation-Analysis-and-Discourse-Analysis-A-Comparative-and-Critical-Introduction.pdf

Förslagsvis läses följande tre kapitel:

        1. Origins and orientations (översiktligt)

        4. Similarities and differences

        9. Conversation Analysis and Power

 

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/