Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diskurskollokvium: om kritisk textanalys

  • Datum: 2018-03-06 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken Meddelas senare.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Karin Hagren Idevall
  • Seminarium

Vi diskuterar konferensvolymen från Forum för textforskning 11, om kritiska textanalyser. Två av redaktörerna, Charlotta Seiler Brylla och Gustav Westberg, inleder.

Närmare läsanvisning kommer när boken publicerats.

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/