Diskurskollokvium: om kritisk textanalys

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2040
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Karin Hagren Idevall
  • Seminarium

Diskussion om konferensvolym om kritiska textanalyser

Vi diskuterar den nyutkomna volymen Kritiska text- och diskursstudier, som kommit till i samband med konferensen Forum för textforskning 11 (2016), där kritiska textanalyser var temat. Volymen innehåller elva bidrag som på olika sätt belyser detta tema.

Vi gästas av Charlotta Seiler Brylla och Gustav Westberg, som tillsammans med Daniel Wojahn är redaktörer för volymen.

Inför kollokviet föreslår vi att samtliga läser redaktörernas inledande kapitel, ”C som i kritik”. Utöver det läser var och en ytterligare ett eller flera av bokens bidrag. Om du kan tänka dig att göra en kort presentation av något av kapitlen, hör gärna av dig till Karin och meddela vilket bidrag du presenterar.

Vid läsningen kan du fundera över följande frågor: Hur definieras och diskuteras begreppet kritik? Vad är en kritisk text/diskursanalys enligt författaren? Vilka vetenskapliga traditioner grundar sig författarens förståelse av kritik på? Hur går författaren tillväga för att genomföra en kritisk text/diskursanalys? Vilka eventuella problem med kritiska analyser tas upp? Vilka förtjänster med det kritiska förhållningssättet (för språkvetenskaplig forskning framförallt) lyfts fram?

Volymen kan fås som pdf från Karin Hagren Idevall.

Om diskurskollokviet och vår e-postlista: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/