Workshop – Direct and Indirect Communication

  • Datum:
  • Plats: Stockholm och Uppsala, se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Filosofiska institutionen, SU
  • Kontaktperson: Katharina Felka
  • Konferens

Besök workshopens hemsida för mer information