Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sustainability Talks

  • Datum: 2018-02-07 kl 13:00 15:00
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Kontaktperson: Jenny Helin
  • Telefon: +46 498 108398
  • Seminarium