Mikael Kalm & Anna Sahlée: Elevtexter från 1800-talets senare hälft – Vad kommenterar lärarna?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Språkvetenskapligt centrum 16-2041, Thunbergsv. 3 L
  • Föreläsare: Mikael Kalm & Anna Sahlée
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 018-471 12 75
  • Seminarium

Projektseminarium: Elevtexter från 1800-talets senare hälft – Vad kommenterar lärarna?