Läsgruppsträff – Rättsfilosofi

Tema: Positivism

Läsning: J. Coleman, "Negative and Positive Positivism" (1982)

Diskussionsledare: Sebastián Reyes Molina (Uppsala)