Samhällsvetenskapliga fakulteten

Elena Prats: avhandlingskapitel

Högre seminariet i rättsfilosofi

Elena Prats, Uppsala universitet, lägger fram ett utkast av det första kapitlet i sin avhandling