Dean Moyar: "Hegel’s Philosophy of Law"

Samseminarium – Högre seminariet i rättsfilosofi, Högre seminariet i filosofins historia och Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

(OBS! Dag och tid)

Dean Moyar, John Hopkins University: "Hegel’s Philosophy of Law"