Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium: Yvonne Hallesson

  • Datum: 2018-02-28 kl 14:14 16:00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Yvonne Hallesson
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

”I brytaren kommer jord och nolla inte användas”. Om texter och ämneslitteracitet på gymnasieskolans El- och energiprogram