Högre seminariet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum K312
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Elisabeth Hallmén
  • Seminarium

Gästseminarium: Olle Karnell, IPF, Uppsala universitet.