Samhällsvetenskapliga fakulteten

Literature seminar on feedback - how to give effective feedback?

  • Datum: 2018-05-02 kl 11:15 12:00
  • Plats: Lokal kommer senare
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Seminarium