Samhällsvetenskapliga fakulteten

Möte 1 för mottagare av TUFF-medel 2018

  • Datum: 01 februari, kl. 10.15–12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 4004
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium