Samhällsvetenskapliga fakulteten

Möte 1 för mottagare av TUFF-medel 2018

  • Datum: 2018-02-01 kl 10:15 12:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 4004
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium