Samhällsvetenskapliga fakulteten

Slutmöte för mottagare av TUFF-medel 2017

  • Datum: 2018-02-05 kl 13:15 15:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Aktiva salen 6K113
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium