Samhällsvetenskapliga fakulteten

Möte 2 för mottagare av TUFF-medel 2018

  • Datum: 17 maj, kl. 10.15–12.00
  • Plats: Lokal kommer senare
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium