Nätverksmöte för pedagogiska ledare - Kollegial samverkan kring examination

  • Datum: –17.00
  • Plats: Geocentrum Skåne (http://bit.ly/2nbiVKw )
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

OBS! Ny tid och lokal - mötet blev framflyttat för att inte krocka med Fakultetskollegiet och ligger nu i anslutning till detta.
Hur kan lärare uppmuntras att utveckla examinationen tillsammans? Vad betyder det för examinationens kvalitet att flera lärare samverkar om utformningen?

Examinationen har en starkt styrande funktion, vilket innebär att vi behöver examinera det vi vill att studenterna ska lära, om de faktiskt ska lära detta. Samtidigt diskuteras utformningen av examinationen ofta mindre än utformningen av undervisningen. Pedagogiska ledare har en viktig roll i utvecklingen, där kollegial samverkan kring examination kan vara en framgångsfaktor. Vi kommer att diskutera frågor som: Hur kan pedagogiska ledare påverka examinationen i en riktning som ökar studenternas djupinriktade lärande och kognitiva utveckling? Vilka former och vilka frågeställningar leder till ett kreativt lärande? Vilken återkoppling leder till att studenterna lär sig även efter examinationen, samtidigt som lärarnas tidsåtgång minskas?

Ingen anmälan behövs, fika erbjuds i samband med fakultetskollegiet efter detta.

Välkommen!
Cecilia Johansson (prodekan U) Greger Thornell (T) och Susanne Mirbt (N)
Maja Elmgren och Stefan Pålsson (TUR)