Nils Franzén – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1077
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(OBS! En onsdag)

Slutseminarium/provdisputation för Nils Franzén och avhandlingen Sense and Sensibility: Four Essays on Evaluative Discourse

Provopponent: Gunnar Björnsson, Stockholm