Nätverksmöte för pedagogiska ledare: Tekniska hjälpmedel i undervisningen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Visualiseringslabbet 11240, vid bilblioteket.
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Tekniska hjälpmedel blir allt viktigare för studenternas lärande, dels för att nya möjligheter används kreativt i utbildningen, dels för att studenterna på eget bevåg använder sig av tekniska resurser. Pedagogiska ledare behöver därför både ge stöd för, och ställa krav på, lärarna i deras teknikanvändning.

Viktigt blir då kännedom om vilka möjligheter som står till buds, vilka pedagogiska vinster som kan göras och vilken stödverksamhet som kan underlätta. Dessutom behövs strategier för att motivera till utveckling. Vi diskuterar vilka tekniska lösningar som i olika situationer ger ett bra utfall för lärandet och vilka som dessutom sparar läraren arbete i längden. Exempelvis kommer Studium, den nya lärplattformen, ge möjligheter, och pedagogiskt utvecklingsarbete i samband med införandet kan bli en språngbräda mot bättre lärande. Vi utbyter också erfarenheter om hur ledare kan få lärare att satsa på utveckling, som initialt tar tid. Vidare tittar vi på olika sätt att lära om studenternas eget spontana användande av nätresurser. Vi träffas på Ångströms Visualiseringslabb där man även får chansen att se och prova på tekniska hjälpmedel på den lokalen

För att kunna beställa kaffe ber vi dig att skicka en anmälan till Lena Forsell, lena.forsell@uadm.uu.se senast måndagen den 23 april.

Välkommen!
Cecilia Johansson (prodekan U) Greger Thornell (T) och Susanne Mirbt (N)
Felix Ho, Maja Elmgren och Stefan Pålsson (TUR)