Samhällsvetenskapliga fakulteten

Nätverksmöte för pedagogiska ledare

  • Datum: 2018-04-25 kl 13:15 15:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Visualiseringslabbet 11240, vid bilblioteket.
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Tekniska hjälpmedel i undervisningen

För att kunna beställa kaffe ber vi dig att skicka en anmälan till lena.forsell@uadm.uu.se senast måndagen den 23 april.