Samhällsvetenskapliga fakulteten

Donnchadh O’Conaill, Université de Fribourg

  • Datum: 31 maj, kl. 10.15–12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(Ersätter tidigare annonserade talare Andreas Stokke, SCAS/Uppsala)

Donnchadh O’Conaill, Université de Fribourg: ämne meddelas senare