Runråd 85. Gammaltestamentliga runstenar?

  • Datum: –18.00
  • Plats: Språkvetenskapligt Centrum 16-2041, Thunbergsv. 3 L
  • Föreläsare: Henrik Williams
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Sammankomster omkring svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter

Frågan om det finns motiv från den hebreiska bibeln i bildframställningar på vikingatida runstenar har dryftats nyligen. Vid kollokviet diskuteras fyra kandidater för en sådan tolkning