Litteraturseminarium: Studentcentrerande undervisningsformer

  • Datum: –13.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Grupprum 2 (http://bit.ly/2CRsQuO)
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Brita Svensson
  • Seminarium

Vi diskuterar ett (eller flera) kapitel ur Barkley, EF (2010) Student engagement techniques - A handbook for college faculty. Wiley, CA.

För lunchmacka (förmånsbeskattas) anmäl dig senast fredagen den 6 april till lena.forsell@uadm.uu.se (glöm inte att ange ev önskemål om specialkost).
Välkomna!