Samhällsvetenskapliga fakulteten

Runråd 87, det trettonde heldagsrunrådet: projektet Evighetsrunor

  • Datum: 2018-04-27
  • Plats: Engelska parken
  • Kontaktperson: Marco Bianchi
  • Seminarium

Projektet Evighetsrunor: preliminära resultat och diskussion.