Samhällsvetenskapliga fakulteten

Slåtterdag

  • Datum: 22 juli, kl. 10.00–16.00
  • Plats: Linnés Hammarby Kulturreservatet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Sällskapet Linnés Hammarby, Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Familjeaktivitet, Temadag, Kulturevenemang

Lär dig använda lie, räfsa och hässja hö. Lyssna på musik och tillverka halmdockor. Visningar och försäljning av historiska grönsaker i kålgården. Vandringar längs kulturstigen. Fri entré för 1700-talsklädda. I Kulturreservatet och soldattorpet, Linnés Hammarby.

Slåtterdag