Hallvard Stette – Trekvartsseminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Lokalen)

Trekvartsseminarium för Hallvard Stette, UU, och hans avhandling om Platons Phaedrus och den filosofiska utbildningen. Franco Trivigno, Universitetet i Oslo, är opponent.