Samhällsvetenskapliga fakulteten

Literature seminar: English as language of instruction - possibilities and obstacles

  • Datum: 2018-03-22 kl 12:00 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Malin Östman
  • Seminarium