Teknats pedagogiska akademi

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Beurlingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Ett nätverk för excellenta lärare.