Samhällsvetenskapliga fakulteten

Teknats pedagogiska akademi

  • Datum: 2018-04-23 kl 13:15 15:00
  • Plats: Lokal kommer senare
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium

Ett nätverk för excellenta lärare.