Kinas internet

  • Datum: –18.30
  • Plats: Engelska parken Sal 6-1023 (Geijer-salen)
  • Föreläsare: Ola Wong
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för kinastudier
  • Kontaktperson: Joakim Enwall
  • Föreläsning

Forum för kinastudier