Samhällsvetenskapliga fakulteten

Complex system working lunch (CoSy): Life and death in a family of meta-Fibonacci recursions

  • Datum: 2018-02-13 kl 12:15 13:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4003
  • Föreläsare: Douglas Hofstadter
  • Arrangör: CIM
  • Kontaktperson: Marcus Westerberg
  • Seminarium