Sista dag för avregistrering

Om du inte tänker läsa en kurs du är registrerad på ska du avregistrera dig. Kurser och kurspaket som börjar första halvan av terminen har deadline för avregistrering den 5 februari.