Högre seminarium i nordiska språk med Simon Karlin Björk

  • Datum: –16.00
  • Plats: Språkvetenskapligt Centrum 16 -2043 (OBS!), Thunbergsv. 3 L
  • Föreläsare: Simon Karlin Björk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Namn som språkhistoriskt källmaterial

Vägarna mellan disciplinerna språkhistoria och namnforskning är inte så banade idag som de tidigare har varit, säkerligen (åtminstone delvis) till följd av en ökad specialisering. Även om språkhistoriska studier baserade på namnmaterial numera inte är lika vanliga som de brukade vara fortsätter namnen att utgöra högintressanta källor för den vars huvudsakliga kunskapsintresse är språkhistoria. Under seminariet kommer jag att diskutera vad som utmärker namn som språkhistoriskt källmaterial samt ge exempel på hur de har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Framställningen kommer att beröra äldre nordiska och germanska språkskeden med tonvikt på urnordiskan.