Neuro seminar : Liis Sabre

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2-2
  • Föreläsare: Liis Sabre
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Seminarium

Liis Sabre , Post doc Clinical Neurophysiology Host: Anna Rostedt Punga