Neuro seminar : Julia Pedersen

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2-2
  • Föreläsare: Julia Pedersen, Ph D student Pharmacology
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Seminarium

Title: “The evolution of nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors in vertebrates”


Bring your own lunch box.

Host: Dan Larhammar